બાવળની પાલી.

 


     

આંબાના મોરની વાતું કેમ થાય અમે તો બાવળની પાલી,
જાગ્યાં  છે સૌને આંબાના ઓરતા પછી અમારી હાજરી ઠાલી.

             વરસો પહેલા જગજાહેર થતું
                        હાલ સૌ જાણે છે તોય છાનુંમાનું,
             સાથે સાથે સદા બીજું પણ
                         ગળું દબાયું  છે  મમતાનું.
એક ઘુંટડાની તરસી અમને દૂધમાં દીધી આખીય ઘાલી.
જાગ્યાં  છે સૌને આંબાના ઓરતા પછી અમારી હાજરી ઠાલી.
             આપમેળે જે ઊગી નીકળે એવા,
                           ઘાસફૂસની હોય શી માવજત!
             ખાતર પાણી તો  છોડવાને હોય
                           આખર છે સાચી એ મિલકત.
મહેણાં, ટોણા  ગળી રે જઈને જીભે બોલી  રાખું કાલી કાલી.
જાગ્યાં  છે સૌને આંબાના ઓરતા પછી અમારી હાજરી ઠાલી.
              માથે મુક્યું આ હળહળતું આળ
                              છીએ અમે સાપના ભારા,
               પારખ  હતા તોય પાછા પડ્યા
                            ન જળવાય તુલસી ક્યારા.
ક્યારામાં તુલસી રોપીને આરતી ઉતારે સાવ ખાલી ખાલી
જાગ્યાં  છે સૌને આંબાના ઓરતા પછી અમારી હાજરી ઠાલી.
               ઘર, કુળ, દેવ, નામ, ગામેય  બદલાય
                                    આ તે કેવું લાગે છે આસન !
             અંતવેળા તમને માટીની ઘેલછા
                                    જુગથી જુદા અમારા સ્મશાન.
મસાણની રાખનો ખોબો ભરીને,  બોલે કે હતી બહુ વ્હાલી.
જાગ્યાં  છે સૌને આંબાના ઓરતા પછી અમારી હાજરી ઠાલી. 

                                                         વિપુલ પરમાર ‘હાસ્ય’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: